Cenník

Služba Cena/hod. Mena
Konzultačné/Analytické práce 109,- EUR
Odovzdávanie a prezentácia riešenia 109,- EUR
Implementácia 109,- EUR
Nastavenie systému 109,- EUR
Programátorské práce 97,- EUR
Úprava údajov 97,- EUR
Tvorba internetových a intranetových aplikácií 97,- EUR
Tvorba reportov 97,- EUR
Testovanie 97,- EUR
Transfer dát 109,- EUR
Školenie 179,- EUR
Riadenie projektu 149,- EUR
Systémová integrácia 149,- EUR
*** Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH za každú začatú hodinu práce.